•  

     BB Arbo:

Goede adviezen + lage tarieven = hoog rendement!

Bedrijven en non-profit organisaties besparen veel

  Onze diensten

DIENSTEN

 

Ons dienstenpakket wordt op maat voor u gemaakt. Kies zelf wat past.

 

De praktijk

Het verzuim zo kort mogelijk maken

 • Advies over hoe ziekteverzuim verminderen - behalen van echte resultaten
 • Verzuimbegeleiding met snelle interventies op maat, onder andere door middel van spreekuren op uw of onze locatie
 • Adviesdienst voor werkgevers en werknemers tijdens verzuim

 

Onze secundaire preventie scheelt u veel kosten, door goede tarieven en betere resultaten

Het voorkomen van verzuim

 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO)
 • Risico Inventarisatie en Evalutie (RI&E)
 • Advies over en implementatie van preventie maatregelen waarmee verzuim wordt voorkomen (zie kader)
 • Preventief arbeidsomstandigheden spreekuur voor werknemers
 • Alle relevante keuringen die nodig zijn voor het uitvoeren van beroep en bedrijf (vanuit uw organisatie of bedrijf geïnitieerd).
 • Organisatieadvies

 

Uitstekende primaire preventie door onze bedrijfsarts en arbo specialisten

Een middelgroot High Tech bedrijf in Enschede waar we al langer bedrijfsarts waren (het bedrijf is i.v.m. Internationale ontwikkelingen nu buiten Nederland gevestigd), wilde zijn ziekte percentage verder terugbrengen van een mooie 4,0 % naar een excellente 2,5 %.

 

In de jaarlijkse analyse van verzuimklachten kwam naar voren dat veel verzuim gerelateerd leek aan beeldschermwerk, de zogenaamde KANS Klachten: pijn in schouders, nek, bewegingsmoeilijkheden, hoofdpijn, tenniselleboog, polskrachten etc. Op zich vreemd door alle opstellingen, manier van werken op een hoog arbo technisch niveau lag.

 

In overleg met de werkgever is een kortdurende doorlichting gemaakt o.a. bestaande uit een ogentest, een repeterende bewegingsmeter en een gedetailleerde vragenlijst. De relatie met het beeldschermwerk werd al snel aangetoond. Verrassend bleek dat naast de 8 uur beeldschermwerk op het bedrijf, thuis ook nog gemiddeld 4 uur (!) aan beeldschermwerk werd gedaan.

 

Het ging dus om hoog gemotiveerde experts die uit zichzelf veel extra uren maakten. Door middel van een aantal specifieke trainingen werd bewustwording rondom KANS gecreëerd. Een kort project... maar binnen een jaar was het verzuim naar 2,6 %!

 

 

 

 

 

 

 

    Particulieren

  Groot rijbewijs keuring

BB Arbo Consultancy voert ook diverse keuringen uit. Wij voeren onder andere keuringen uit voor taxi en groot rijbewijs C (E) en  D (E). We zijn u hierin graag en goed van dienst.

Extra informatie bij groot rijbewijs C(E), D(E) keuring

 

Wilt u uw rijbewijs C(E), D(E) aanvragen of verlengen? In dat geval dient u een medische keuring te ondergaan. Zo’n onderzoek is vanaf 1 januari 2005 verplicht en wordt goed uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijfsarts van BB Arbo Consultancy. Vanaf 19 januari 2013 moet u elke 5 jaar een medische keuring laten doen.

 

Wilt u uw rijbewijs C(E), D(E) aanvragen of verlengen? In dat geval dient u een medische keuring te ondergaan uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijfsarts van BB Arbo Consultancy. Vanaf 19 januari 2013 moet u elke 5 jaar een medische keuring laten doen.

 

Keuring groot rijbewijs

De bedrijfsarts onderzoekt uw gezichtsvermogen, uw bloeddruk en het suikergehalte in uw bloed. Tevens een gericht lichamelijk onderzoek volgt.

De resultaten van de medische keuring groot rijbewijs legt de bedrijfsarts vast in de Eigen Verklaring van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) . Deze verklaring medische rijgeschiktheid dient u te kopen bij uw gemeente of via  CBR.nl. De medische keuring blijft  een jaar geldig. Binnen die termijn moet u uw rijbewijs aanvragen of verlengen.

 

Wat brengt u mee voor de keuring?

1. Voor het groot rijbewijs een Eigen Verklaring CBR . Deze eigen verklaring is verkrijgbaar op het gemeentehuis tegen betaling of via CBR.nl.

     Let op: voorafgaand aan de keuring vult u zelf op de Eigen Verklaring de aan u gerichte vragen in.

2. Een geldig Identiteitsbewijs

3. Draagt u een bril of contactlenzen, neem deze dan mee. De bedrijfsarts moet uw ogen zowel met als zonder bril of lenzen meten. Heeft u een brilrecept of heeft u gegevens over een oogmeting van uw opticien? Neem deze dan ook mee.

4. Tevens een medicijnlijst of door u gebruikte medicijnen neemt u mee voor de medische keuring.

 

De (rijbewijs)keuring kost € 85,00 inclusief BTW.

Dit bedrag dient gepast en contant te worden betaald, of kunt u het vooraf overmaken naar onze bankrekening. Neemt u in dit laatste geval s.v.p. een betalingsbewijs mee

 

 

Lees svp goed door welke zaken u mee moet brengen, zo kunnen we e.e.a. efficient en betaalbaar houden.

 

De rijbewijskeuring voor particulieren wordt uitgevoerd op (een deel van) onze spreekuur locaties.

 

In geval van verhindering afmelding uiterlijk 24 uur van te voren bij voorkeur via mail.

 

 

Groot rijbewijs keuring direct aanvragen:

   Taxi keuring / Geneeskundige

   Verklaring taxi / Chauffeurskaart

   / Boordcomputer kaart

BB Arbo Consultancy is voornamelijk gericht op de dienstverlening aan bedrijven. Vanwege de grote vraag en de directe relatie met onze dienstverlening wordt een uitzondering gemaakt voor  taxi keuringen voor het verkrijgen van een Geneeskundige Verklaring. We zijn u hierin graag en goed van dienst.

Wilt u uw boordcomputer taxi / chauffeurskaart aanvragen of verlengen? Daarvoor heeft u een Geneeskundige Verklaring taxi nodig en een medische keuring. Dit onderzoek is verplicht en moet worden uitgevoerd door een BIG gecertificeerd bedrijfsarts. Al onze bedrijfsartsen hebben deze certificatie.

 

Keuring Taxi / Geneeskundige verklaring

De bedrijfsarts onderzoekt uw gezichtsvermogen, uw bloeddruk en het suikergehalte in uw bloed. Vervolgens neemt u samen een vragenlijst door die u kunt vinden bij het Kiwa: model Geneeskundige Verklaring of telefonisch kunt aanvragen bij het Kiwa via 070-4144888, waarna een gericht lichamelijk onderzoek volgt. De resultaten legt de bedrijfsarts vast in de Geneeskundige Verklaring van het Kiwa. De Geneeskundige Verklaring van de taxi keuring moet u binnen 4 maanden indienen.

 

Wat brengt u mee voor de keuring?

1. Een Geneeskundige Verklaring  waar u de voor u relevante vragen al heeft ingevuld, deze kunt u hier vinden en in goede kwaliteit uitprinten of aanvragen bij het Kiwa Register op 070 - 4144 8888.

2. Identiteitsbewijs

3. Draagt u een bril of contactlenzen, neem deze dan mee. De bedrijfsarts moet uw ogen zowel met als zonder bril of lenzen meten. Heeft u een brilrecept of heeft u gegevens over een oogmeting van uw opticien? Neem deze dan ook mee.

4. Tevens een medicijnlijst of door u gebruikte medicijnen neemt u mee voor de medische keuring.

 

De taxi keuring kost € 85,00 inclusief BTW

Overigens doen we ook medibus keuringen die kosten  € 104,00 inclusief BTW.

Dit bedrag dient gepast en contant te worden betaald, of kunt het vooraf overmaken naar onze bankrekening. Neemt u in dit laatste geval s.v.p. een betalingsbewijs mee.

 

Taxi keuring

Taxi keuring

Lees svp goed door welke zaken u mee moet brengen, zo kunnen we e.e.a. efficient en betaalbaar houden.

 

De taxi keuring wordt uitgevoerd op (een deel van) onze spreekuur locaties.

 

In geval van verhindering afmelding uiterlijk 24 uur van te voren bij voorkeur via mail.

 

Taxi keuring direct aanvragen:

    We willen u een goede prijs / kwaliteit bieden. We streven naar een hoge    klanttevredenheid. We zoeken naar maximalisatie van onze toegevoegde waarde.

  Tarieven

Uurtarief

Aanvullend

Bedrijfsarts, BIG en SGRC geregistreerd

€179,-

We bieden de beste kwaliteit / prijs mogelijk. U zult zelf zien hoeveel u bespaart met echte goede begeleiding en advies van een top bedrijfsarts.

Risico vrij samenwerken:

uw belang eerst

Misschien wilt u naast een volledig vrijblijvend kennismakingsgesprek grondiger kennis maken alvorens u naar ons overstapt. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld een kort lopend project uitvoeren in uw organisatie.

 

Denk aan het uitvoeren van keuringen van een aantal medewerkers, het geven  van adviezen rondom ri&e, een preventie of bewustwordingstraject. Kortom: een kort project rondom de diensten die we verlenen, met als tweeledig doel: 1) een zeer goed resultaat neer te zetten 2) u de gelegenheid geven nader kennis te maken. Ook is het mogelijk om zonder jaarcontract of opzegtermijnen te beginnen met dienstverlening. In het belang van uw organisatie en werknemers vragen we wel de intentie om een lange termijn relatie aan te gaan.

 

 • Wij hebben geen boeteclausules of beperkende voorwaarden bij tussentijds overstappen.
 • Een eenmalige verrichting kent een uurtarief van € 175 per uur.
 • Wij sluiten graag een contract van een jaar of langer met u. Als we u langer bedienen heeft u namelijk het meeste profijt van onze inzet.
 • Reistijd wordt in principe gefactureerd op basis van 50% van het geldende uurtarief van de adviseur met een kilometervergoeding van € 0,43 per km.
 • maatwerk is altijd mogelijk maar loont vooral bij grotere volumes
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 •  

Lagere tarieven?!

Onze tarieven kunnen duidelijk lager, als we blokken tijd met een behoorlijk volume kunnen inzetten. We hanteren daarvoor logische staffels. Graag berekenen we uw uurprijs.

Overigens zijn abonnementen ook mogelijk! Bel gerust voor meer informatie.

 

Wij streven er bewust naar de beste kwaliteit voor een relatief lage prijs neer te zetten. Zo behalen we samen mooie resultaten met de best mogelijke prijs/kwaliteit.

 

Verzuim applicaties

U kunt via ons gebruik maken van twee gebruiksvriendelijke web-based verzuimapplicaties :

 • Verzuimsignaal van iSignaal

 

We zijn echter platvorm onafhankelijk en kunnen dus ook met uw huidige verzuim applicatie werken:

 

 •  Verzuim Manager van Raet
 • Verzuim systeem AFAS

 

CONTACT

Algemene voorwaarden

© BB Arbo

Consultancy

KvK 500 169 54

Privacy Statement