•  

Wie zijn wij?

    Een ervaren team van kundige professionals die het waar maken.

U vindt hieronder de CV’s van het management en de initiatiefnemers van BB Arbo.

 

Drs. Boudewijn G. Bruggeling

Directeur en ervaren BIG gecertificeerd en SGRC geregistreerd Bedrijfsarts.

CV:

Andere bedrijfsartsen in het team van BB Arbo

 

Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke landelijke dienstverlening, maken wij gebruik van een eigen landelijk netwerk van bedrijfsartsen.

Netwerk organisatie voor optimale dienstverlening

BB Arbo is heel bewust een netwerk organisatie met op kwaliteit geselecteerde professionals. Ons netwerk  van samenwerkende professionals en organisaties heeft specialisme op het gebied van arbeidsdeskundigheid,

Case management,

bedrijfsfysiotherapie, arbeidshygiene,

vertrouwenspersonen, coaches etc. We bieden u daarmee alle arbodiensten op hoog niveau.

 

Juist dankzij deze vorm van organisatie kunnen we alle benodigde expertise op het gebied van Arbo en bedrijfsgeneeskunde met hoge kwaliteit en lage kosten voor u inzetten.

 

  Visie & Missie

    Wij gaan uit van een positief mensbeeld en nemen mensen serieus.

Mensen bepalen de kwaliteit van uw organisatie. Kwaliteit wordt gerealiseerd met gemotiveerde werknemers die op een gezonde manier en met plezier werken in een goede werksfeer. Zo hebben werknemers veerkracht en is er weinig verzuim. Als u uw doelen en processen goed vormgeeft kunt u samen met deze medewerkers uitstekende resultaten bereiken.

 

Worden medewerkers gestimuleerd, gemotiveerd en krijgen ze goede informatie en adviezen?

Dan zijn veel medewerkers ook in staat verzuim te voorkomen en zo nodig succesvol en snel te

re-integreren. Uw organisatie kan daarbij in belangrijke mate de regie nemen over verzuim in uw organisatie.

 

Onze visie:

Een gezonde organisatie en laag verzuim hebt u als organisatie grotendeels zelf in de hand. Uw organisatie kan zelf enorm op verzuim besparen en veel (externe) kosten vermijden of verminderen. Hierbij wordt de betrokkenheid, motivatie en gezondheid van uw medewerkers vergroot. BB Arbo biedt hierbij begeleiding en advies voor organisatie, manager en medewerker. Wij helpen u daarbij zoveel mogelijk om steeds meer zelf de regie te nemen.

 

Onze missie:

De mensen binnen uw organisaties helpen gezond te blijven en te worden, waarbij uw organisatie zelf de regie neemt bij zowel preventie als verzuim en begeleid wordt door de kundige professionals van BB Arbo Bedrijfsartsen en Consultancy. We willen daarbij voor de betrokken stakeholders maximale toegevoegde waarde bieden en werkelijk “goed” doen en handelen.

 

 

 

 

De Praktijk

Een weliswaar ingewikkelde enkelfractuur leidde tot verzuim.

Het was hierbij zeer belangrijk in te schatten hoe de persoon dacht over deze pijn en hiermee omging.

Een goede fysiotherapeut uit ons netwerk  is toen als coach opgetreden met het advies om de cliënt door de pijn heen te leren gaan.

Resultaat in korte tijd: minder klachten en geen verzuim.

 

  Onze kernwaarden

     Vier pijlers onder BB Arbo

Professioneel

Preventief

Positief

Pragmatisch

 • Onafhankelijk
 • Ruime ervaring in veel branches (zie wie zijn wij)
 • Betrouwbaar en integer: een eerlijk advies ook als dat lastig is
 • We doen goed
 • Continue bijscholing. We voldoen ruimschoots aan alle kwaliteits- en registratie eisen

 

 • Gericht op betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim, snellere re-integratie
 • Voorkomen door analyseren en leren
 • Wat goed is voor de werknemer is ook goed voor de werkgever
 • Initiatief nemend

 

 • We gaan uit van mogelijkheden en oplossingen, op wat goed gaat en kan
 • Prettige gesprekspartner, creatief meedenkend
 • Positieve relaties en samenwerking waarbij u de regie houdt
 • Verzuim is ook een entree om een oplossing te realiseren

 

 • Maatwerk voor uw organisatie
 • Spreekuren bij u of bij ons op locatie (s)
 • Simpel wat simpel kan
 • Snelle responsetijden
 • Korte communicatielijnen: indien mogelijk direct na spreekuren met leidinggevenden rond de tafel

 

Wat willen we u helpen bereiken?

De Praktijk

We helpen u groeien naar een gezonde organisatie waar veel kosten worden voorkomen door preventie. Er is ons alles aan gelegen om u jaar na jaar tevreden te laten zijn over ons werk.

 

Wij streven naar minder werk per organisatie door succesvolle (preventieve) maatregelen, leidend tot minder verzuim en minder kosten. Wij willen het belang van de werkgever en werknemer de zelfde richting op laten wijzen. Gezondheid en goede inzetbaarheid zijn in het belang van zowel werkgever als werknemer. Wij zien verzuimbegeleiding nooit als einddoel.

 

 

 

 

 

 

  Werkwijze - ADD Value ©

    Analyse, De-medicalisatie, Diagnose

Een 41 jarige hoog gewaardeerde manager zit al een jaar in de ziektewet als BB Arbo wordt ingeschakeld.

 

Klachten zijn niet lekker voelen, vermoeidheid, zodanig dat de manager zijn functie nauwelijks kan vervullen. Door anderen wordt gedacht aan een depressie.

 

Na goed doorvragen blijkt dat client ook af en toe onverklaarbare koorts heeft. Na bestudering van dossier, wordt contact opgenomen met de huisarts. Het vermoeden is namelijk gerezen dat er een latente infectie ziekte zou kunnen spelen. De huisarts deelt onze visie niet, omdat er al zoveel onderzoek was gedaan.

 

Omwille van de weigering van de huisarts en de ernst van de klachten hebben we cliënt doorverwezen naar een specialistisch ziekenhuis voor infectieziekte.

 

Uit het specialistische onderzoek komt dat het gaat om een malaria quartaine infectie. Na behandeling met de geindiceerde medicijnen is de manager binnen 2 maanden volledig hersteld. Werkgever en werknemer zijn dolblij en dankbaar.

 

 

 

Wij zijn voorstander van het regiemodel met een gedrags- en medische component.

 

De Praktijk

Wij gebruiken het door ons zelf gedefinieerde pragmatische 'ADD Value' © - Regie model. Dit staat voor:

 

Analyseren: We bepalen welke elementen de situatie kent en hoe zwaar deze wegen

 

De-medicaliseren: Waar het kan stimuleren en motiveren we en zo nodig confronteren we op een goede manier uitgaande van het bewustzijn dat werken gezond is

 

Diagnostiseren: We gebruiken onze medische specialisatie voor uitstekende diagnoses en adviezen.

 

Hiermee zorgen we dat er vanuit onze specialistische kennis zo veel mogelijk toegevoegde waarde “ADD- ed value”ontstaat voor uw organisatie die zelf de regie voert, ook in haar gezondheids- en verzuim beleid.

 

Enerzijds is verzuim namelijk een keuze. Wij de-medicaliseren waar het kan en sturen dan ook samen met uw organisatie op gedrag en realiseren hiermee winst door minder verzuim. Goede en duidelijke procedures spelen hierbij een rol evenals communicatie en implementatie van deze procedures. Goed management en goede coaching van managers maken hierbij eveneens een groot verschil.

 

Anderzijds is ziekte of gebrek een realiteit die beperkingen kan meebrengen. Een zeer gedegen en goede analyse is essentieel en leidt tot een uitstekende diagnose. Hiermee weten we wat er speelt en kunnen we goed doorverwijzen. Dit leidt tot een snelle aanpak van de echte oorzaak en  komen wij snel van probleem tot een oplossing. Dit op zijn beurt leidt tot sneller en duurzaam herstel.

 

Onze gehele aanpak leidt daartoe enerzijds tot korte termijn minder verzuim en draagt bij aan een klimaat waarin dit ook voor de lange termijn bestendig is.

 

Een productieve medewerker had een hartinfarct gehad, een duidelijke medische situatie.

 

Bij de eerste Analyse bleek al dat de persoon in kwestie vooral ook emotioneel een stevige klap had gekregen. Hij zag kleine signalen van het lichaam als een reden tot verzuim.

 

We hebben hier heel duidelijk gede-medicaliseerd. Door middel van enkele korte interventies is vanuit onze medische autoriteit het vertrouwen in het eigen lichaam teruggewonnen.

 

Enerzijds werd hierbij de mens serieus genomen met respect voor zijn klachten anderzijds werden hierbij goede adviezen gegeven. Ook werd de manager geadviseerd zodat hij als coach kon optreden.

 

Resultaat:  een gezonde werknemer die weet dat hij geen verzuim meer nodig heeft.

 

Algemene voorwaarden

© BB Arbo

Consultancy

KvK 500 169 54

Privacy Statement