•  

Wie zijn wij?

Een ervaren team van kundige professionals.

U vindt hieronder de CV’s van het management en de initiatiefnemers van BB Arbo.

 

Drs. Boudewijn G. Bruggeling

Directeur en ervaren BIG gecertificeerd en SGRC geregistreerd Bedrijfsarts.

CV:

Andere bedrijfsartsen in het team van BB Arbo

 

Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke landelijke dienstverlening, maken wij gebruik van een eigen landelijk netwerk van bedrijfsartsen.

  Visie & Missie

    Wij gaan uit van een positief mensbeeld.

Onze visie:

Een gezonde organisatie en laag verzuim hebt u als organisatie grotendeels zelf in de hand. Uw organisatie kan zelf enorm op verzuim besparen en veel (externe) kosten vermijden of verminderen. Hierbij wordt de betrokkenheid, motivatie en gezondheid van uw medewerkers vergroot. BB Arbo biedt hierbij begeleiding en advies voor organisatie, manager en medewerker. Wij helpen u daarbij zoveel mogelijk om steeds meer zelf de regie te nemen.

 

 

 

Onze missie:

De mensen binnen uw organisaties helpen gezond te blijven en te worden, waarbij uw organisatie zelf de regie neemt bij zowel preventie als verzuim en begeleid wordt door de kundige professionals van BB Arbo Bedrijfsartsen en Consultancy. We willen daarbij voor de betrokken stakeholders maximale toegevoegde waarde bieden en werkelijk “goed” doen en handelen.

 

 

 

 

  Onze kernwaarden

     Vier pijlers onder BB Arbo

Professioneel

Preventief

Positief

Pragmatisch

 • Onafhankelijk
 • Ruime ervaring in veel branches (zie wie zijn wij)
 • Betrouwbaar en integer: een eerlijk advies ook als dat lastig is
 • We doen goed
 • Continue bijscholing. We voldoen ruimschoots aan alle kwaliteits- en registratie eisen

 

 • Gericht op betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim, snellere re-integratie
 • Voorkomen door analyseren en leren
 • Wat goed is voor de werknemer is ook goed voor de werkgever
 • Initiatief nemend

 

 • We gaan uit van mogelijkheden en oplossingen, op wat goed gaat en kan
 • Prettige gesprekspartner, creatief meedenkend
 • Positieve relaties en samenwerking waarbij u de regie houdt
 • Verzuim is ook een entree om een oplossing te realiseren

 

 • Maatwerk voor uw organisatie
 • Spreekuren bij u of bij ons op locatie (s)
 • Simpel wat simpel kan
 • Snelle responsetijden
 • Korte communicatielijnen: indien mogelijk direct na spreekuren met leidinggevenden rond de tafel

 

Wat willen we u helpen bereiken?

We helpen u groeien naar een gezonde organisatie waar veel kosten worden voorkomen door preventie. Er is ons alles aan gelegen om u jaar na jaar tevreden te laten zijn over ons werk.

 

Wij streven naar minder werk per organisatie door succesvolle (preventieve) maatregelen, leidend tot minder verzuim en minder kosten. Wij willen het belang van de werkgever en werknemer de zelfde richting op laten wijzen. Gezondheid en goede inzetbaarheid zijn in het belang van zowel werkgever als werknemer. Wij zien verzuimbegeleiding nooit als einddoel.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Werkwijze - ADD Value ©

    Analyse, De-medicalisatie, Diagnose

Wij zijn voorstander van het regiemodel met een gedrags- en medische component.

 

Wij gebruiken het door ons zelf gedefinieerde pragmatische 'ADD Value' © - Regie model. Dit staat voor:

 

Analyseren: We bepalen welke elementen de situatie kent en hoe zwaar deze wegen

 

De-medicaliseren: Waar het kan stimuleren en motiveren we en zo nodig confronteren we op een goede manier uitgaande van het bewustzijn dat werken gezond is

 

Diagnostiseren: We gebruiken onze medische specialisatie voor uitstekende diagnoses en adviezen.

 

Hiermee zorgen we dat er vanuit onze specialistische kennis zo veel mogelijk toegevoegde waarde “ADD- ed value”ontstaat voor uw organisatie die zelf de regie voert, ook in haar gezondheids- en verzuim beleid.

 

Enerzijds is verzuim namelijk een keuze. Wij de-medicaliseren waar het kan en sturen dan ook samen met uw organisatie op gedrag en realiseren hiermee winst door minder verzuim. Goede en duidelijke procedures spelen hierbij een rol evenals communicatie en implementatie van deze procedures. Goed management en goede coaching van managers maken hierbij eveneens een groot verschil.

 

Anderzijds is ziekte of gebrek een realiteit die beperkingen kan meebrengen. Een zeer gedegen en goede analyse is essentieel en leidt tot een uitstekende diagnose. Hiermee weten we wat er speelt en kunnen we goed doorverwijzen. Dit leidt tot een snelle aanpak van de echte oorzaak en  komen wij snel van probleem tot een oplossing. Dit op zijn beurt leidt tot sneller en duurzaam herstel.

 

Onze gehele aanpak leidt daartoe enerzijds tot korte termijn minder verzuim en draagt bij aan een klimaat waarin dit ook voor de lange termijn bestendig is.

 

© BB Arbo

Consultancy B.V.

KvK 90096061

Privacy Statement